Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Agedrup Skole logo
Mobil menu

Skolebestyrelsens arbejde

Hvad er en skolebestyrelse?

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. 

Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed.

Det kan fx være principper om:

  • Skolens værdier
  • Elevernes trivsel
  • Ordensregler
  • Antimobbestrategi 
  • Samarbejdet mellem hjem og skole

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Det gøres gennem redegørelser fra skolens leder på skolebestyrelsesmøderne og tilsynet omfatter bl.a. skolens arbejde ud fra skolebestyrelsens fastsatte principper.